درباره مؤسسه

مؤسسه خیریه آشیانه رحمت الهی،سر پناهی جهت نگهداری و پرورش کودکان یتیم بی سرپرست
رئیس هیئت مدیره: حجت الاسلام والمسلمین حاج سید جواد میر محمد صادقی
مدیرعامل: حاج حسن مهدیزاده


ضرورت تاسیس

حضرت علی (علیه السلام): کفالت کننده یتیم از گرامی داشته شدگان درگاه خداوند است. در تعالیم دینی، سن 7 تا 14 سالگی را دوران اطاعت می نامند. در این دوران کودک نیاز شدید به جبران کمبود ها از لحاظ جسمی، روحی و عقلی دارد و از هر شرایطی کمک می گیرد تا کمبودها را جبران نماید. متاسفانه بعضی از خانواده های بی فکر و بی مسئولیت، فرزندان خود را رها کرده و یا آنان را نیز به دنبال سرنوشت شوم خود می کشند که در این میان سازمان بهزیستی جهت جلوگیری از ناهنجاریهای اجتماعی و فردی، این کودکان را تحت پوشش خود قرار می دهد. کمک به این کودکان کمک به نسل آینده است.خدمات مؤسسه

در این مؤسسه سعی شده علاوه بر تـأمین نیازهای مادی و معنوی، برنامه هایی همچون برنامه های منظم ورزشی، استخر و ارتباطات عمومی با مردم لحاظ شود.
همچنین دو نفر امین به عنوان پدر و مادر برای بچه ها معرفی شده اند تا کوچکترین نیاز خود را به آنها ارجاع داده و قسمتی از کمبودهای آنان جبران شود.


پروژه ساخت مجتمع

مجتمع فرهنگی - تربیتی آشیانه رحمت الهی ویژه مراقبت و پرورش شبانه روزی فرزندان یتیم و بی سرپرست تحت نظارت سازمان بهزیستی استان اصفهان به لطف الهی موفق به خرید زمین 500 متری در خیابان امام خمینی - خیابان شهداء لیمجیر کوی 22 شده است. این پروژه به لطف الهی در بهمن ماه سال 1395 به اتمام رسید و امکان اسکان فرزندان تحت پوشش موسسه در این مجموعه فراهم گردید.

امکانات ورزشی مجتمع شامل زمین فوتسال، کیسه بکس، فوتبال دستی و فوتبال برقی
آشپزخانه و کتابخانه مجتمع

مجتمع دخترها

رویکرد اصلی در ساخت مجتمع برای دخترها اسکان و تحت پوشش قرار دادن خواهر پسرهایی است که تحت پوشش خیریه می باشد. این مجتمع در حال حاضر نیز در مرحله سفتکاری بوده و تاسیسات آن تکمیل شده است.

سالن همایش ها و سمینارها

شهروندان عزیز می توانند به منظور کمک به موسسه همایش ها و سمینارهای خود را در سالن مجتمع که مجهز به ویدئو کنفرانس و پرده نمایش است برگزار کنند.

خرید ماشین