فعالیت های فرهنگی موسسه

دیدار با هنرمندان

مسیر سفر تفریحی به سمت ایذه و الگودرز

برنامه دیدار با خواهر بچه ها که در دیگر مراکز نگهداری می شوند

به منظور تامین نیاز های معنوی بچه ها سعی می شود نسبت های خویشاوندی برای آنها ایجاد شود. دیدار بچه ها با پدر بزرگ و مادر بزرگ ساخته شده برای آنها

رودخانه زاینده رود در زمان بازگشایی آب

حضور در مراسم معنوی اعتکاف- به دلیل تمایل زیاد بچه ها برای شرکت در مراسم اعتکاف ابتدا مسابقه ای برگزار و کسانی که امتیاز بیشتر را کسب کنند در اعتکاف اجازه شرکت پیدا می کنند.

شهربازی سیتی سنتر

بازگشایی رودخانه زاینده رود

همراهی با بچه ها برای رفتن سر مزار والدین

فعالیت های ورزشی- حضور در تیم های مختلف- مسابقات ورزشی-فوتسال

شرکت در راهپیمایی 22 بهمن 94

حضور و اجرای هنرمندان موسیقی در محل نگهداری بچه ها

برگزاری نماز جماعت- شرکت در نماز جماعت اختیاری بوده و شرکت کنندگان شامل تشویق و جایزه می گردند

حضور در مزار شهدا

دیدار و بازدید با دیگر موسسات و مراکز مشابه نگهداری از بچه ها

برنامه بازدید بچه هایی که خواهر آنها در مراکز خواهران نگهداری می شوند

سفر تفریحی زیارتی از جبهه های جنوب

برنامه دیدار و ملاقات با جانبازان دفاع مقدس

برگزاری جلسات قرائت قرآن

اخذ گواهینامه های ورزشی